Môn học nhằm truyền đạt cho sinh viên cảm hứng, khát khao học hỏi và hành động, nhiệt tình và say mê, sự tập trung trong học tập, tư duy sáng tạo và đổi mới, lòng yêu nghệ và yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, lòng tự tin và không ngừng cải thiện năng lực bản thân, biết xác định mục tiêu cuộc đời và nghệ nghiệp với kế hoạch rỏ ràng, sẳn sàng và kiên trì để đạt được, muốn thành công trong nghệ nghiệp kỹ thuật và rộng hơn là tinh thần khởi nghiệp để vươn tới đỉnh cao trong kỹ thuật, công nghệ, sản xuất và kinh doanh sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên học được các kiến thức về an toàn điện, các khí cụ bảo vệ an toàn điện, xác định nguyên nhân và xử lý trường hợp tai nạn điện giật.