Học phần này giúp sinh viên hiểu được các kỹ thuật ghép nối máy tính với thiết bị ngoại vi qua các chuẩn giao tiếp nối tiếp (RS-232, USB), song song (LPT, GPIB), và qua mạng (Ethernet, RS-485); Cách cài đặt driver để máy tính giao tiếp được với các thiết bị điều khiển từ bên ngoài; Các phương tiện đo lường và phần mềm kết nối với máy tính để đo lường tự động với sự điều khiển từ máy tính: oscilloscope, PLC, phần mềm LabVIEW và các thiết bị của National Instruments...